Forside » Forskning, viden og oplysning » Besøgshunde skaber glæde på plejehjem

Besøgshunde skaber glæde på plejehjem

besøgshundTrygfonden lancerede i 2010 projekt besøgshunde i tre udvalgte kommuner. Siden er projektet vokset i omfang og er nu landsdækkende.

Hvad er det, hundene kan?

I perioden 2010 til 2012 har et hold forskere fra Århus Universitet gennemført et forskningsprojekt, hvis formål var at undersøge, hvordan kontakten til hunde påvirker ældre og dementes mentale velbefindende. Forskningsprojektet fandt sted på fire plejecentre i Vejle kommune og involverede 100 beboere.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort og de viser, at besøgshundene tilfører noget særligt i interaktionen med ældre og demente – noget, som hverken robotsæler eller demensbamser er i stand til på samme måde.

Ph.d. og seniorforsker på Aarhus Universitet, Karen Thodberg, der har fungeret som projektets leder udtaler ”Det kunne tyde på, at jo mere “besøgsdyret” kan, des mere stimulerende er det”.

Hundebesøgene har en her og nu effekt

Karen Thodberg forklarer, at forskningsprojektet ikke har påvist nogen langsigtede effekter ved besøgshundene, men at der er en tydelig her og nu effekt at spore, da de fysiske møder med hundene virker stimulerende, og gør de ældre og demente mere glade.

”Vi har målt, at det gør en klar forskel, når de medvirkende kan røre og snakke med hunden. Det er simpelthen stimulerende”, siger Karen Thodberg.

Forskningsprojektet er det første og mest omfattende af sin art, hvor man har set på effekten af forskellige typer besøg til ældre og demensramte. I dette projekt var de tre typer henholdsvis besøgshunde, robotsæler og demensbamser.

Om besøgshundeordningen

Besøgshunde-projektet er som nævnt landsdækkende og hvis du og din hund kunne tænke jer at være med, kan I kigge nærmere på projektets hjemmeside. Besøgshundenes hjemmeside finder du her.

For at blive optaget som besøgshund skal din hund igennem en individuel vurdering, der bl.a. indebærer en adfærdstest og en sundhedsundersøgelse. Derudover skal du selv igennem en samtale, der bl.a. har til formål at sikre at forventningsafstemme forløbet.

Foto: Line, Hunde Nyheder