Forside » Politik, regler og love » Fødevareminister klar med hundepakke

Fødevareminister klar med hundepakke

hundepakkeFødevareminister Mette Gjerskov er klar med en såkaldt ”hundepakke”, der indeholder fire centrale områder, der skal arbejdet videre med. Det indledende arbejder starter allerede onsdag i næste uge.

Hundepakke med fire hovedområder

Fødevareminister Mette Gjerskov kom i går med sit udspil til hele debatten omkring hundeloven. Fødevareministeren har i den forbindelse udvalgt fire hovedområder, som hun vil kigge nærmere på. I overskiftsform lyder de fire områder således;

  • Håndtering af strejfende hunde
  • Evaluering af hundeloven
  • Servicetjek af en række forhold der vedrører hunde
  • Oplysningsindsats til hundeejere

Håndtering af strejfende hunde

Fødevareminister Mette Gjerskov foreslår at mark- og vejfredsloven ændres, så den nuværende regel om, at man må skyde omstrejfende hunde fjernes. Sager om omstrejfende hunde skal i stedet henvises til politiet, og hundene skal anbringes på internater/pensioner på ejerens regning, for på den måde at straffe hundeejeren frem for hunden.

Evaluering af hundeloven

I forlængelse af indførelsen af forbudslisten og observationslisten har det hele tiden været planen, at hundeloven skulle evalueres i 2013.

Evalueringen skal bl.a. indeholde en afgrænsning af, hvilke hunderacer der skal være forbudte i Danmark, men fødevareministeren har derudover besluttet, at problematikken omkring skambid nu også skal indgå i evalueringen.

Allerede onsdag d. 13. marts vil fødevareministeren og udvalgte personer fra hundeverdenen afholde en møde, hvor det konkrete indhold af evalueringen skal fastlægges.

Servicetjek af en række forhold der vedrører hunde

Fødevareministeren vil gennemføre et ”servicetjek” af en række forhold, der alle vedrører hunde, for at vurdere, om det er nødvendigt, at der ændres på nuværende bestemmelser – det er bl.a. områder som regler i forhold til hundekenneler, fyrværkeriloven og pligt til at registrere hunde.

Oplysningsindsats til hundeejere

Fødevareministeren vil sørge for, at borgerne er mere oplyste, f.eks. i forhold til valg af hunderace og i forhold til det ansvar der følger med i forhold til efterfølgende at passe hunden.

Arbejdet begynder på onsdag…

Som nævnt trækker fødevareministeren i arbejdstøjet på onsdag, hvor hun mødes med udvalgte interessenter fra hundeverdenen for på den måde at sikre en faglig evaluering, inden lovændringerne sendes til Folketinget.
”Hundeloven har gjort mange mennesker utrygge. Jeg vil gerne genskabe trygheden og tage hensyn til både dyrenes velfærd, til hundeejerne og til de mennesker, der er bange for hunde”, forklarer fødevareminister Mette Gjerskov.