Forside » Politik, regler og love » Fokus på sagsbehandlingstiden i dyreværnssager

Fokus på sagsbehandlingstiden i dyreværnssager

Der var fokus på dyreværnssager i folketingssalen i dag, hvor DF’s Katina Due bad justitsminister Søren Pape Poulsen forholde sig til de lange sagsbehandlingstider

560 dages sagsbehandlingstid i dyreværnssager

Karina Due fra DF spurgte i dag ind til justitsministerens holdning til, at sagsbehandlingstiden i dyreværnssager i 2016 var 560 dage.

Justitsminister Søren Pape Poulsen erkærede sig enig i, at en sagsbehandlingstid på 560 dage er lang, og gav udtryk for at hans overordnede holdning er, at sagsbehandlingstiden i straffesager skal være så kort som muligt. Han fortalte også, at han har bedt Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Domstolsstyrelsen om at redegøre for baggrunden for sagsbehandlingstiden. Han forventer at få redegørelsen inden påske, hvorefter han vil se på, om den giver anledning til yderligere initiativer.

Efter flere meningsudvekslinger frem og tilbage, hvor Karina Due (DF) blandt andet nævnte det problematiske i, at der endnu ikke er faldet dom i den store dyreværnssag fra 2015, hvor 91 vanrøgtede cockerspaniels blev fjernet fra en ejendom i nærheden af Næstved, og det problematiske i at der i sager vedrørende hvalpefabrikker ikke sættes en stopper for avlen under sagsbehandlingstiden, spurgte hun afslutningsvist, hvad justitsministeren vil gøre for at nedbringe sagsbehandlingstiden i dyreværnssager.

Søren Pape Poulsen forklarede, at der fra Justitsministeriets side er taget initiativ til en række tværgående projekter, som har til formål at skabe en mere effektiv arbejdsgang i hele straffesagskæden i alle typer af sager. Specifikt for dyreværnssager henviste han til den førnævnte redegørelse for sagsbehandlingstiden, og nævnte, at der – når den foreligger – vil der blive taget stilling til, om den giver anledning til yderligere ændringer.

Kilde: ft.dk

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*