Forside » Forskning, viden og oplysning » Hunde er følsomme overfor magnetfelter

Hunde er følsomme overfor magnetfelter

hunde påvirkes af magnetisme

Der forskes i mangt og meget, og for et par uger siden blev resultatet af en gruppe tyske og tjekkiske forskeres undersøgelse offentliggjort. De havde ganske enkelt sat sig for at undersøge, hvilken retning hunde foretrækker, når de foretager nummer et eller nummer to.

Hunde foretrækker nord eller syd

Det er velkendt, at flere dyr tilpasser deres krops akse i forhold til jordens magnetfelter, det gælder bl.a. trækfugle, der benytter sig af hældningen på jordens magnetfelt, når de skal finde vej, samt honningbier der bruger magnetfeltet til at orientere sig, når de bygger vokstavler i mørke, og når de indprenter sig synsindtryk.

Forskernes formål var at undersøge, om hunde også tilpasser sig i forhold til magnetisme, og undersøgelsen viste rent faktisk, at hunde foretrækker at have snuden i retning nord eller retning syd, når de ”træder af på naturens vegne”. I følge forskerne kan det kædes sammen med jordens magnetfelt.

70 hunde fra 37 racer indgik i forsøget

Til forsøget brugte forskerne 70 hunde fra i alt 37 forskellige racer. Over en to-årig periode målte de hundenes kropsakse, mens de foretog henholdsvis nummer et og nummer to, og det blev til ca. 7.500 observationer i det hele.

Efter at have analyseret på de indsamlede data nåede forskerne frem til, at hunde rettede kroppen inde efter nord-syd aksen, når jordens magnetfelt var roligt. Hvis magnetfeltet var ustabilt, blev hundenes retning tilsvarende ustabil.

Med undersøgelsens resultat er det for første gang lykkedes forskere at påvise, at hundes adfærd påvirkes af geomagnetisme.

Kilde: Frontiers in Zoology 
Foto: ©iStockphoto.com/Logorilla

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*