Forside » Træning og aktivering » Hundetræning giver anledning til diskussioner

Hundetræning giver anledning til diskussioner

hundetræning

Ph.d.-stipendiat Ane Møller Gabrielsen fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) slår fast, at hundetræning er et af de største debatemner blandt hundeejere.

Traditionel hundetræning kontra positiv forstærkning

Ane Møller Gabrielsen har dels fulgt med i diskussioner på netfora, og dels interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter, og hun udtaler på den baggrund; ”Hundetræning er en af de største debatter blandt hundeejere i dag, og skænderierne er højlydte blandt hundeejere og trænere fra de forskellige miljøer”.

Groft opdeler hun hundefolket i to lejre;

  1. Dem, der træner efter metoden ”traditionel hundetræning” og
  2. Dem, der går ind for ”positiv forstærkning”

Ane Møller Gabrielsen beskriver yderpunkterne i de to lejre på følgende måde;

  • Traditionel hundetræning: ”Inden for disse retninger finder man yderpunkter, hvor ulveflokprincippet med brutale metoder og løft i nakkeskindet ligger helt i den ene ende af skalaen”
  • Positiv forstærkning: ”Helt i den anden ende finder man en form for positiv træning, hvor man mener, at man ikke bør påføre hunden nogen form for ubehag. Ikke engang ubehagelig stemmebrug eller ordet ‘nej’ må man bruge”, fortsætter Ane Møller Gabrielsen.

Ane Møller Gabrielsen understreger dog samtidig, at selvom hundefolket groft kan inddeles i de to overordnede lejre, er det langt fra alle, der følger træningsmetoderne helt til dørs.

Hundefolket har ændret holdning

Ane Møller Gabrielsen fortæller, at mange hundeejere har ændret holdning med tiden, og er skiftet fra traditionel hundetræning til positiv forstærkning – især er der sket meget de sidste 20 år. Ane Møller Gabrielsen uddyber; ”Denne ændring ser ud til at være begyndt i 1990’erne, da man gik fra at bruge metoder, hvor man påførte hunden ubehag for at få den til at gøre det, man ville have, den skulle gøre, til at man begyndte at tage metoder i brug, der var baseret på positiv forstærkning”.

Også i Danmark bliver begge træningsmetoder fortsat praktiseret, så et godt råd er altid at aflægge træningspladsen et besøg, inden man melder hunden til træning samt evt. forhøre sig hos andre, der i forvejen træner der, for at få et indtryk af hvilke værdier og metoder der lægges vægt på de enkelte steder.

Kilde: Videnskab.dk
Foto: Line, Hunde Nyheder