Forside » Politik, regler og love » Hvor længe skal – måske – uskyldige hunde aflives?

Hvor længe skal – måske – uskyldige hunde aflives?

Aflivning af hundeDen nuværende definition af skambid er så vag, at uskyldige hunde risikerer at blive aflivet, indtil hundeloven evt. ændres.

Flere har derfor foreslået, at aflivningerne stilles i bero, indtil der er klarhed over en mulig ændring af hundeloven (noget, der skal kigges på her i 2013). Vi har spurgt Fødevareministeren, hvad hun synes om det forslag…

Uskyldige hunde risikerer aflivning pga. definitionen af skambid

Definitionen af ”skambid” er endnu så vag, at den blot skelner mellem, om et bid skal sys eller ej – uden at kigge nærmere på, hvorfor en syning er påkrævet, hvor alvorligt biddet er eller hvad der har fremprovokeret det. Samtidig fremgår det af Hundeloven ”Hvis en hund ved et overfald har skambidt et menneske eller en anden hund, skal politidirektøren lade hunden aflive”.

Sådan som skambidsdefinitionen og Hundeloven er i dag, risikerer en hund altså at blive aflivet, hvis den i et hundeslagsmål har bidt en anden hund, og en dyrlæge efterfølgende vælger at lægge dræn på den ”offerhund” for at undgå bylder og i den forbindelse giver den et sting eller to.

Kan aflivningerne sættes i bero til Hundeloven er evalueret?

Vi har rettet henvendelse til Fødevareminister Mette Gjerskov og spurgt, om det er muligt at sætte aflivningerne i bero, indtil Hundeloven er blevet evalueret, hvilket alligevel skal ske her i 2013. Blot så man ikke risikerer, at hunde aflives, for at loven så evt. bliver ændret kort tid efter, og de pågældende hunde måske slet ikke skulle have været aflivet alligevel.

Vi henviser i den forbindelse til, at man tidligere har valgt at sætte nogle sager omkring ulovlige knive i bero, indtil Højesteret havde truffet afgørelse i et par verserende sager. Vi har nu modtaget svar fra Fødevareminister Mette Gjerskov, og i uredigeret form lyder svaret således:

Først og fremmest tak for din interesse for dyrevelfærdsområdet og i særdeleshed for hundeloven. Ingen skal være i tvivl om, at dyrs velfærd også ligger mig meget på sinde.

Du spørger, om jeg ikke kan sætte aflivningen af hunde i bero, indtil hundeloven er ændret. Du henviser i den forbindelse til, at Rigsadvokaten i sin tid stillede knivsagerne i bero. Udgangspunktet i et demokrati er naturligvis, at love vedtages af et flertal i Folketinget, og kun kan ændres af et flertal i Folketinget. Det mener jeg tjener os alle bedst.

I straffesagerne om overtrædelse af knivloven var der tvivl om, hvordan nogle af reglerne i loven skulle forstås. To personer var blevet dømt for ulovlig besiddelse af kniv først ved byretten og derefter ved landsretten. Procesbevillingsnævnet meddelte efterfølgende tilladelse til, at de to principielle sager kunne indbringes for Højesteret. Rigsadvokaten besluttede på den baggrund, at sager om lignende overtrædelser skulle afvente Højesterets afgørelse.

Der er ikke på samme måde usikkerhed med hensyn til fortolkningen af hundeloven, og der er heller ikke tale om straffesager, der verserer ved domstolene. Afgørelse om aflivning af en hund træffes nemlig administrativt af politiet, hvis afgørelse kan påklages til Rigspolitiet.

Det er derfor ikke muligt for mig at sætte evt. sager om aflivning af hunde i bero, som det var tilfældet med sagerne efter knivloven.

Som du måske ved, skal hundeloven evalueres her i 2013. I den forbindelse vil jeg naturligvis være opmærksom på, at vi kommer hele vejen rundt om loven og have både dine såvel som andres kommentarer til emnet i tankerne.

Med venlig hilsen
Mette Gjerskov

Hundeloven skal evalueres i 2013

Som Fødevareminister Mette Gjerskov skriver afslutningsvis, skal hundeloven evalueres i 2013, og jf. svaret herover samt andre udmeldinger i pressen, tyder intet på, at der vil blive kigget på noget før da. Mette Gjerskov har dog – som tidligere nævnt – lanceret en hundepakke. I den forbindelse vil udvalgte personer fra hundeverdenen også blive spurgt til råds.

Foto: Line, Hunde Nyheder

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*