Forside » Politik, regler og love » Lovforslag: Forbud mod dyresex og salg af hunde på markeder

Lovforslag: Forbud mod dyresex og salg af hunde på markeder

salg af hunde

Fødevareminister Dan Jørgensens lovforslag, der blandt andet omfatter et forbud mod dyresex og salg af hunde på markeder, har været igennem førstebehandling i Folketingssalen i dag.

Forbud mod dyresex og salg af hunde på markeder

Af lovforslaget fremgår det, at der blandt andet ønskes følgende ændringer til Dyreværnsloven:

Efter Dyreværnslovens paragraf 3 er der stillet forslag om at følgende tilføjes:

  • § 3 a. Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr, jf. dog stk. 2.
    Stk. 2. Forbuddet omfatter ikke handlinger, som udføres af veterinærmedicinske eller zootekniske årsager, herunder i forbindelse med avl og reproduktion, dyreforsøg eller af andre lignende berettigede grunde.

At der efter Dyreværnslovens § 12 indsættes som stk. 3:

  • Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr

Samt at der efter Dyreværnslovens § 19 kapital 3 indsættes følgende:

  • § 19 a. Det er forbudt at sælge hunde på markeder

Begrundelserne for forslagene til lovændringerne

Forslaget om forbud mod dyresex begrundes især med hensynet til dyrene, og derudover slås det fast, at flere af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med har lignende forbud, hvorfor Danmark ikke bør fremstå som et land, hvor det er tilladt at udnytte dyr seksuelt.

Forslaget om en mulighed for at fast sætte regler om avl af familie- og hobbydyr skal sikre, at sundhedsproblemer som følge af avl så vidt muligt undgås, som eksempler nævnes overtypning og arvelige sygdomme.

Forslaget om forbud mod salg af dyr på markeder begrundes især med, at man ønsker at mindske risikoen for impulskøb. Det fastslås endvidere i forslaget, at forbuddet kun omfatter fysiske markeder og ikke salg på markedspladser på nettet eller i avisen.

I de kommende måneder skal detaljerne i forslaget diskuteres, inden der skal tages endeligt stilling til en eventuel vedtagelse af forslaget. Herfra følger vi forslaget og informerer, når der er nyt.

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*