Forside » Politik, regler og love » Mulighed for livstid til britiske hundeejere

Mulighed for livstid til britiske hundeejere

ivstid for hundeangreb

Den britiske regering har fremsat et nyt forslag til strafudmåling, der kan sende hundeejere til hunde, der angriber mennesker i fængsel på livstid!

Mulighed for livstid for hundeejere

Siden 2005 er 16 personer blevet dræbt af farlige hunde i Storbritannien, og tilbage i februar måned gav regeringen udtryk for, at der ville blive indført nye foranstaltninger til bekæmpelse af hunde, der er ude af kontrol – det skulle bl.a. ske ved at ændre loven, så hundeejere kan retsforfølges, uanset hvor deres hund angriber.

Det nye forslag til strafudmåling er sat til høring, og her er altså tale om en markant stramning fra to år i dag til mulighed for livstid. Livstid er således den hårdeste straf i forslaget, mens der foreslås 10 år til hundeejere, hvis hund ”blot” sårer en person eller dræber en servicehund.

Postbude bifalder forslaget

Høringen løber frem til d. 1. september og bifaldes bl.a. af postbudene i Storbritannien.

Billy Hayes, generalsekretær i Communication Workers Union, der bl.a. organiserer postbudene udtaler; ”Kun en enkelt person har været fængslet som følge af et hundeangreb på en postarbejder, og da dødeligheden fra hundeangreb vokser, skal strafudmålingen gøres hårdere”.

Norsk Kennel Klub: Kompetencerne blandt hundeejere skal hæves

I kølvandet på det nye britiske forslag er Norsk Kennel Klub (NKK) blevet interviewet til Norsk TV2. Norsk Kennel Klub har for nylig udarbejdet en rapport om erfaringerne for de første 10 år med hundeloven (den norske, red.). I rapporten hedder det bl.a.;

”Farlige” hunde er i høj grad et hundeejer problem. Man bør derfor fortsætte med at oplyse, inden hunden anskaffes og arbejde med kompetenceudvikling for nye hundeejere, i stedet for at definere nogle racer som farlige pr. definition.

Kommunikationsansvarlig i NKK, Stepanka Horakova, siger til TV2.no ”Vi har ikke fokuseret så meget på straf, men på at hæve kompetencerne blandt hundeejerne”, og hun fortsætter ”Dyrevelfærdsloven stiller krav om, at alle dyreejere skal have kompetencer i forhold til dyret, de ejer. Ideelt set bør alle hundeejere gennemgå et kursus, læse en lille bog eller noget andet. Det er mange måder at gøre det på”.

Kilde: Sky News og TV2.no
Foto: ©iStockphoto.com/cynoclub