Forside » Sundhed og sygdom » Slut med Ankenævn for Dyrlæger

Slut med Ankenævn for Dyrlæger

ankenævn for dyrlæger

Bestyrelsen i Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) har opsagt sin aftale med Forbrugerrådet om klageinstansen ’Ankenævn for Dyrlæger’. Det sker af økonomiske årsager, skriver Dansk Veterinær Tidsskrift.

Forbrugerne efterlyste klagemuligheder

’Ankenævn for Dyrlæger’ blev etableret i 2008, og etableringen skete dengang på baggrund af en redegørelse fra Forbrugerstyrelsen, der rangerede erhvervsvirksomheder set med forbrugernes øjne. For dyrlægebranchen var redegørelsen positiv i forhold til bl.a. tillid, men til gengæld var den i bund, når det kom til muligheden for at klage.

Efter at have konsulteret Forbrugerstyrelsen og Forbrugerrådet blev det vurderet, at en uafhængig klageinstans ville gøre en forskel, og en sådan blev derfor etableret med virkning fra 2008. Resultatet var da også umiddelbart til at få øje på, for dyrlægebranchens placering i Forbrugeredegørelsen steg fra en 48. plads i 2008 til en 9. plads i 2009, selvom kun 7 sager blev afsluttet ved det nyetablerede ankenævn i 2008.

Ankenævnet er blevet for dyrt

Som forbruger kan man indgive en klage til nævnet ved at indbetale 160 kr. – et beløb, der tilbagebetales hvis man får medhold i klagen. Det beløb dækker dog langt fra omkostningerne ved klagens afgørelse, idet det koster mellem 1.775 og 17.749 at afgøre en klage. Omkostningerne betales af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA), og i 2012 var den samlede udgift til nævnet således 1,8 millioner kr.

Opsigelsen af aftalen med Forbrugerrådet om Ankenævn for Dyrlæger skal ses på baggrund af udgifterne. Udgifter, som bliver båret af medlemmerne af Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA).

Opsigelsen har virkning fra 4. december 2014.

Kilde: Dansk Veterinær Tidsskrift nr. 16, 2013
Foto: ©iStockphoto.com/PK-Photos

Skriv kommentar

Din email-adresse offentliggøres IKKE.Obligatoriske felter er markerede *

*